Start på guiden

Nu finns det inga brutna länkar i informationskedjan!

Nu finns det systemstöd och vi erbjuder Dig hjälp att specificera Ditt behov av information!!!

Denna guide hjälper Dig med systemstöd
  • att skapa Dina leveransspecifikationer
  • att underlätta för projektörer att leverera informationen på Ditt sätt
  • att kvalitetssäkra informationen
  • att informationen läses in i rätt system
  • att knyta Dina krav till upphandling och avtal
Du kan starta guiden på två sätt
bara skapa leveransspecifikation - använd fliken "Systemstöd"
få hjälp att ställa krav på informationsleveranser - använd fliken "Skeden"