API fi2xml

Ett API tas fram för att förenkla kommunikationen mellan olika system där samma typ av data/frågor ska utföras av flera olika applikationer eller aktörer.

Ett API eller applikationsproggrammeringsgränssnitt är en samling av funktioner samlade i ett gränssnitt mot en viss applikation/bibliotek, i detta fallet fi2xml med avsikten att automatisera överföringen av information mellan olika system.

fastAPI

SABO har inom detta koncept utvecklat tre API i samverkan med BIM Alliance för att enklare kunna föra över data mellan olika system

De API som finns publicerade är:

 

Läs mer om de olika API:erna på http://www.fastapi.se/