Certifiering

I samråd med programleverantörer har föreningen beslutat skapa ett certifieringsprogram för Fi2.

Syftet med certifieringsprogrammet är att försäkra att certifierad leverantörs applikation innehåller och kan bearbeta den information som erfordras för att kunna kommunicera med andra av föreningens certifierade /leverantörers applikationer.

En beställare av ett datasystem från en certifierad leverantör skall kunna förutsätta följande:

  • Leverantören har en god kännedom om den informationsmodell som utarbetats av föreningen och har dokumenterat vilka delar av denna informationsmodell som hanteras av certifierade datasystem hos leverantören.
  • Leverantörens certifierade system skickar eller tar emot det meddelande och syfte som leverantören certifieras för.
  • För varje certifierat system har leverantören upprättat dokumentation som beskriver meddelandet och syftet det är certifierat för. Denna förteckning uppdateras löpande och finns även att tillgå på föreningens hemsida. (certifierade system)