Installationsanvisning verktyg

För att komma igång och börja använda föreningens verktyg för bla. Informationsleveranser eller list-hantering gör göljande.
 1. Gå till installationssidan för verktyget. 
 2. Första gången applikationen ska köras, eller om någon windowskomponent inte är installerad, starta installationen genom att klicka "Install", annars räcker att klicka "Launch" direkt.

 3. Beroende på webbläsare/operativsystem/säkerhetsinställningar så kan olika varning visas. Nedan följer några exempel på hur man kommer vidare.
  • För Windows 10/Chrome:
   Klicka på pilen till höger om "Kasta", välj sedan "Behåll".
  • För Windows 10/Edge
   Klicka på "kör" så startas nedladdningen
 4. Starta sedan installationen/programmet genom att klicka på setup.exe filen om inte detta sker automatiskt.
 5. Bekräfta Windows varning genom att först klicka på "mer info" och sen "kör ändå" som då blivit synlig.

 6. Installationen påbörjar eventuell nedladdning av komponenter och applikationen startas automatiskt när allt är klart.
 7. En genväg skapas på startmenyn under "BIM Alliance Tools" vilken alltid kan användas för att starta applikationen.