Baselement

Baselment är de delar som är gemensamma för alla fi2's standardmeddelanden.
Basstrukturen i ett meddelande är alltid uppbygd enligt samma standard. Först kommer en fi2messageheader som innehåller metadata om själva meddelandet och dess avsändare. Sen kommer fi2messagedata, som är själva innehållet som ska föras över.

Se detataljerad specifikation för respektive del:
fi2messageheader
fi2messagedata