fi2messagedata (meddelandedata)

Meddelandets faktiska innehåll läggs i den del av meddelandet som kallas meddelandedata, eller "messagedata". Elementets namn är alltid detsamma, men innehåller varierar ifrån meddelande till meddelande.

Det finns ingen standard för hur meddelandedata ska struktureras, men målet är att den ska efterlikna fastighetsmeddelandets uppdelning med data och vyer så långt det är möjligt.

Elementen i meddelandedata kan definieras lokalt, men ska hämtas ifrån fi2's standardentiteter (baselement) när detta är möjligt.