fi2messageheader (meddelandehuvud)

Meddelandehuvudets struktur är gemensam för alla publicerade fi2-meddelanden och kan bland annat innehålla information om vem som skapat och skickat meddelandet, syftet med meddelandet, certifieringsinformation samt versionsinformation och identiteter.

Meddelandehuvudet innehåller både frivilliga och obligatoriska data, de obligatoriska fälten är ännu hårdare styrda för ett certifierat meddelande.

Strukturen har följande egenskaper:

fi2sender

Information om avsändare av meddelandet. Nedan följer förklaring på de vanligaste samt alla obligatoriska element.

fi2reference

Värden som beskriver avsändaren, anges utifrån värdelistan VA000_004_003. Samtliga meddelande bör ha minst kod A+B angiven, certifierade system måste ange både A, B och UL. Se länk till listan ovan för förklaring av innehåll.

fi2systemidentity

Avsändande systems identitet.

fi2version

Den version av fi2xml som använts för meddelandet, ex. "1.3".

fi2messageversion

Den version av meddelandet som avses.

fi2messageid

Ett unikt id som identifierar meddelandet

fi2messagedate

Datum och tid som meddelandet skapades

fi2sessionidentity

Unikt id för den dialog som meddelandet ingår i. För icke dialogbaserade meddelande, ange valfritt eller tomt värde.

fi2messagecount

Meddelandets löpnummer inom den dialog det ingår i. Ange 1 för icke dialogbaserade meddelanden.

fi2messagetask

Innehåller det verb och substantiv som specificerar meddelandets syfte och användning.

fi2verb

Det verb som beskriver meddelandets syfte, exempelvis "GET" eller "SHOW". Verbet utrycks via klasslistan CA000_002_003. Certifierade meddelanden måste specificera syfte enligt denna lista.

fi2noun

Det substantiv som beskriver meddelandets innehåll och eventuellt syfte utifrån klasslistan CA000_003_005. Certifierade meddelande måste även ha sitt syfte, scheman, dokumentation och usagelista angiven i denna klasslista.