Energystatementmessage

Energystatementmessage (Energimeddelandet) är ett meddelande som är framtaget av Energimyndigheten (Boverket) med syftet att kunna kommunicera energideklarationer. 

Meddelandet bygger på fi2xml version 1.22 och har internversion 24.

För ytterligare dokumentation se schema: http://www.fi2.se/schemas/1.22/fi2energystatement24.xsd samt Boverkets dokumentation (pdf)