Leveransmeddelandet

Leveransmeddelandet (deliverymessage) är framtaget för att kunna skapa en digital leverans på ett strukturerat och fastställt sätt utifrån en leveransspecifikation. Meddelandet innehåller både själva leveransen, metadata för den samt den kravspecifikation leveransen är skapad utifrån.

För ytterligare dokumentation, se schema: 
http://www.fi2.se/schemas/1.3/fi2deliverymessage003.xsd