Leveransspecifikationsmeddelandet

Leveransspecifikationsmeddelandet (deliveryspecificationmessage) är framtaget inom projektet informationsleveranser för att kunna skapa digitala leveransspecifikationer enligt en fastställd struktur och teknik.

För ytterligare info och dokumentation, se schema: 
http://www.fi2.se/schemas/1.3/fi2deliveryspecificationmessage102.xsd