Propertymessage - Fastighetsmeddelandet

Introduktion

Fastighetsmeddelandet är framtaget med syftet att via fi2xml på ett effektivt sätt kunna föra över och lagra den information som omfattas av fi2's "fastighetsmodell". Detta tillämpas främst via t.ex. fastighetssystem, energiuppföljningssystem och CAD-applikationer m.m.

Fastighetsmodellen

Struktur

För att få ett mer generellt och effektivt meddelande är fastighetsmeddelandet uppdelat så att den faktiska informationen om respektive objekt förs över separat från objektens relationer till varandra. Samtliga objekt förs över i datanoden där varje objekt måste vara unikt identifierat i meddelandet via objektets id-attribut. Relationen mellan dessa objekt lagras sedan i hierarkiska strukturer (vyer) som då som beskriver objektens relation till varandra.

Meddelandestruktur

Meddelandet struktureras via ett XML-schema (xsd) för att meddelandet alltid ska kunna skickas med bibehållen struktur. Grundstrukturen för fastighetsmeddelandet visas grafiskt nedan. För att se XML-schemat för 1.3, klicka här.Meddelandet innehåller två huvudelement: 

fi2messageheader

Innehåller övergripande informationen om meddelandet såsom avsändare av meddelandet, meddelandets identifikation samt referenser till eventuella tidigare meddelanden. 

För mer info om fi2messageheaderklicka här:

fi2messagedata

Innehåller den faktiska informationen för meddelandet. Se förklaring av dess beståndsdelar nedan.

För mer info om fi2messagedataklicka här:

fi2viewlist

Innehåller vyer för meddelandet.

För mer info om fi2viewlistklicka här

fi2datalist

Där samtliga Fi2xml-basobjekt kan skickas.
Observera att varje objekt i meddelandet måste tilldelas en unik identifikation inom meddelandet som då skall lagras i respektive objekts id-attribut

fi2apparealist

För kompletterande information, d.v.s. sådan information som inte är definierad inom fi2xml.

För mer info om fi2apparealist, klicka här

För komplett specifikation av fastighetsmeddelandet se: 

http://fi2arkiv.bimalliance.se/SCHEMAS/1_3/DOC/FI2PROPERTYMESSAGE_1_0_SWE.PDF