fi2apparealist

Denna nod används för att lagra kompletterande information, d.v.s. sådan information som inte finns definierad inom Fi2xml

Informationen lagras i undernoden fi2appareaitem som måste tilldelas en unik identitet inom meddelandet vilket skall lagras i respektive nods id-attribut. Varje nivå i en vy kan sedan hänvisa till en eller flera fi2appareaitem-noder.