fi2viewlist (vyer)

Relationer mellan objekt representeras i fastighetsmeddelandet genom vyer. Flera vyer kan användas inom samma meddelande.

En sådan vy kan vara en byggnad beskriven som en CAD-modell, en annan presenterar samtliga lägenheter i ett bestånd. Andra vyer kan visa hisschakt, larm-/städområden eller ventilationsområden.
Som exempel visas den traditionella fastighetsstrukturen i en vy (006) med uppdelning:  Fastighet/Byggnad/Våningsplan/Utrymme

Vyerna byggs upp hierarkiskt via "fi2viewitems" som som i sin tur består av ett fi2itemidtype samt eventuellt underliggande "fi2viewitem".

fi2itemidtype

fi2itemname

Namn för aktuellt objekt inom vyn

fi2itemclass

Klassifikation av aktuellt objekt inom vyn. T.ex. så kan detta användas för att särskilja olika tillämpningar av fi2spatisystem såsom lägenheter, lokaler och trappuppgångar.

fi2itemid

Ett unikt id för aktuellt objekt.

fi2itemappareaitem

Nod för att länka till kompletterande information lagrad i apparealist.

fi2viewid

Länk till eventuell undervys id för aktuellt objekt.

Samtliga vyer inom fi2xml 1.3

Nedan presenteras samtliga vyer som för närvarande finns tillgängliga i fastighetsmeddelandet.

 • fi2propertyview_001
  fi2floor / fi2space (Våningsplan / Utrymme)
 • fi2propertyview_002
  fi2structure / fi2space (Byggnadsverk / Utrymme)
 • fi2propertyview_003
  fi2constructcomplex / fi2structure / fi2space (Infrastrukturell enhet / Byggnadsverk / Utrymme)
 • fi2propertyview_004
  fi2structure / fi2floor / fi2space (Byggnadsverk / Våningsplan / Utrymme)
 • fi2propertyview_005
  fi2property / fi2cadestrialbuilding / fi2structure / fi2floor / fi2space (Fastighet / Registerbyggnad / Byggnadsverk / Våningsplan / Utrymme)
 • fi2propertyview_006
  fi2property / fi2structure / fi2floor / fi2space (Fastighet / Byggnadsverk / Våningsplan / Utrymme)
 • fi2propertyview_007
  fi2spatisystem / fi2space (Utymmessystem / Utrymme)
 • fi2propertyview_008
  fi2structure / fi2spatisystem (Byggnadsverk / Utrymmessystem)
 • fi2propertyview_009
  fi2space / fi2spatisystem (Utrymme / Utrymmessystem)
 • fi2propertyview_010 (vakant)
 • fi2propertyview_011
  fi2space / fi2elementcomponent (Utrymme / Byggdelskomponent)
 • fi2propertyview_012
  fi2space / fi2element (Utrymme / Byggdel)
 • fi2propertyview_013
  fi2element / fi2equipment (Utrymme / Utrustning/Inredning)
 • fi2propertyview_014
  fi2constructcomplex / fi2property / fi2structure / fi2floor / fi2space (Infrastrukturell enhet / Fastighet / Byggnadsverk / Våningsplan / Utrymme)
 • fi2propertyview_015
  fi2property / fi2structure / fi2floor / fi2spatisystem / fi2space (Fastighet / Byggnadsverk / Våningsplan / Utrymmessystem / Utrymme)
 • fi2propertyview_016
  fi2property / fi2structure / fi2floor / fi2spatisystem / fi2spatisystem / fi2space (Fastighet / Byggnadsverk / Utrymmessystem / Utrymmessystem / Utrymme)
 • fi2propertyview_017 (endast i version 1.31)
  fi2element / fi2elementcomponent (Byggdel / Byggdelskomponent)
 • fi2propertyview_018
  fi2property / fi2space (Fastighet / Utrymme)
 • fi2properyview_flat
  Platt lista av de objekt som skickas oberoende av vilken typ av objekt de är. Undervyer kan användas på samma sätt som för alla andra vyer.