Simplemessage

Simplemessage ("Enkelt meddelande" ) är ett meddelande som är framtaget för att på ett enkelt sätt kunna skicka ett eller flera olika fi2's baselement utan något krav på att strukturera dem i vyer eller ett specifikt schema.

Meddelandet kan t.ex. användas när en datalista ska föras över mellan olika system där bara ett  eller flera fi2-objekt skickas åt gången i en platt struktur.

Krävs anpassningar av meddelandet för att hantera nya komplexa strukturer eller vyer så ska istället ett projektanpassat schema tas fram.

För ytterligare specifikation, se schemat för respektive fi2xml-version.
http://www.fi2.se/schemas/1.3/fi2simplemessage.xsd
http://www.fi2.se/schemas/1.31/fi2simplemessage.xsd