Projektanpassat simplemessage

I de fall som simplemessage ska användas i ett projekt men inte innehåller kompletta element för att kunna uppfylla kraven i tillämpningen kan ett projektanpassat simplemessage byggas upp i samrådan med BIM Alliance. 

I dessa fall kan man t.ex. lägga till egenskaper på baselement, komplettera med nya baselement, typer och strukturer. 

Projektanpassade meddelanden publiceras i strukturen: www.fi2.se/schemas/<fi2version>/<projekt> /fi2<namn> simplemessage.xsd 

IMD simplemessage

Inom FastAPI - IMD (Individuell mätning och debitering) så har det krävts vissa anpassningar av simplemessage för att kunna hantera alla tillämpningar som krävs. 
Exempel på de anpassningar som gjorts är att nya element har tillkommit för att hantera debitering (fi2debit och fi2debitprice), två aliastyper för att hantera rådata (fi2measurmentraw och fi2consumptionraw) samt vissa kompletteringar av bastyperna fi2mediacomsumption_type, fi2measurement_type och fi2supplynode_type.
För fullständig specifikation, se schema:
 http://www.fi2.se/schemas/1.31/fastapi/fi2imdsimplemessage.xsd