"Tillämpningsanvisning Förvaltning" baserad på Bygghandlingar 90 del 8, utgåva 2

Tillämpningsanvisning förvaltning

Målet med ”Tillämpningsanvisning förvaltning” är att skapa bättre ordning och reda på digitala informationsmängder. Enhetliga regler underlättar samordningen i olika samarbeten och förenklar informationsleveranser. Med digital hantering finns möjligheter till bättre informationsspridning.

Tillämpningsanvisningen ger riktlinjer för digitala leveranser till och från förvaltning. Anvisningen ska underlätta förvaltningen av informationsbygget i digital form för till exempel modeller, ritningar, scheman, textdokument och komponentinformation och stödjer digitala leveranser när det gäller information om byggnader och fastigheter

Länkar till till befintliga anvisningar

  • Tillämpningsanvisning version 2012:fi2 (pdf). Beställ bok här.
  • Tillämpningsanvisning version 2014:förvaltning (länk)