Exempel bilagor ffi

Exempel bilagor till tillämpningsanvisning

Bilaga 1 Informationssamordningsmöte

Detta är en mall för innehåll i informationssamordningsmöte för  normalsamarbetet

Se bilaga 1 version 2009 här
Se bilaga 1 version 2010 här
Se bilaga 1 version 2011 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2009 till bilaga 1 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2010 till bilaga 1 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2011 till bilaga 1
 här

Bilaga 2 Informationsmängder

Informationsmängder dokument från metadata.se

Se bilaga 2 version 2009 här
Se bilaga 2 version 2010 här
Se bilaga 2 version 2011 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2011 till bilaga 2 här

Bilaga 3 Metadatauppsättningar

Rekommendationer från metadata.se

Se bilaga 3 version 2009 här
Se bilaga 3 version 2011 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2011 till bilaga 3 här

Bilaga 4 Redovisning av objektegenskaper

Exempelpå objektsegenskaper med mall för utrymmesegenskaper för en fundamental leverans.

Se bilaga 4 version 2009 här
Se bilaga 4 version 2011 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2009 till bilaga 4 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2011 till bilaga 4 här

Bilaga 5 Leveransspecifikationer

Se mall version 2011 till bilaga 5 här
Se mall (Excel 97-2003) version 2011 till bilaga 5 här
Exempel på några leveransspecifikationer hittar du här

Bilaga 6 Komplement för programvara

Mall för plattformsberoende anvisningar upprättade av systemleverantörer som anvisningar för digitala leveranser som skapas i aktuellt system

Se bilaga 6 här