Publicerade bilagor

Regionservice

Regionservice publicerar följande bilagor till Tillämpningsanvisning FFi 2011 

Bilaga 1 Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation:  1_D001_-_001_01 |Checklista för Informationssamordning

Bilaga 2 Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation: 2_D001_-_001_01 |Mall: Dokumentklasser

Bilaga 5 och 4 A Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation 5_D001_A_001_01| Namn Leveransspecifikation Relationshandlingar till förvaltning, 8 blad

Bilaga 5 och 4 K  Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation 5_D001_K_001_01 |Namn Relationshandlingar till förvaltning, 6 blad

Bilaga 5 och 4 E  Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation 5_D001_E_001_01|NamnRelationshandlingar till förvaltning, 3 blad

Bilaga 5 och 4 V  Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation 5_D001_V_001_01 |Namn Relationshandlingar till förvaltning, 4 blad

Bilaga 5 och 4 VS  Tillämpningsanvisning version 2011:FFi |Identifikation 5_D001_VS_001_01 |Namn Relationshandlingar till förvaltning, 3 blad

Bilaga 6 Tillämpningsanvisning_ver2011_Bilaga6_regionservice_111116 |Identifikation 6_D001_-_001_02 

Bilaga 6 Tillämpningsanvisning_ver2012_Bilaga6_regionservice_120801 |Identifikation 6_D001_-_001_04 

Stadsfastigheter

Bilaga 6 Tillämpningsanvisning_ver2012_Bilaga6_stadsfastigheter_120801 |Identifikation 6_C001_-_001_01