Förtydliganden och kompletteringar fi2-handbok

Utifrån oklarheter och frågor som uppmärksammats inom olika fi2-projekt har ett antal tekniska förklaringar och tillägg tillkommit till fi2-handboken.

fi2leasecontract (Hyreskontakt)

För att förtydliga och komplettera hur de olika datumfälten ska användas tillkommer följande dokumentation.

Fi2lease_date (Handbok - saknas)
Avtalets datum. Det datum som avtalet upprättades.

Fi2lease_signdate (Handbok - saknas)
Datum för underskrift av avtalet.

Fi2lease_initialdate (Handbok: Datum då avtal börjar gälla)
Datum då avtalet börjar gälla.

Fi2lease_endingdate (Handbok: Ursprungligt slutdatum för avtalet)
Ursprungligt slutdatum för avtalet. Skall alltid vara satt för alla avtal förutom tillsvidare-avtal, tex bostäder. Om avtal förlängs används fi2lease_currenddate som slutdatum och fi2lease_endingdate förblir orört.

Fi2lease_currenddate (Handbok: Aktuellt slutdatum för avtalet)
Aktuellt slutdatum för avtalet. Initialt sätts detta till samma som fi2lease_endingdate. För ett tillsvidareavtal så ska alltid currenddate vara datumet då avtalet slutar gälla om det skulle sägas upp idag. Normalt dagens datum + uppsägningstiden (fi2lease_noticetime).

Fi2lease_renewaldate (Handbok: Datum från vilket avtalet blivit förlängt)
Datum från vilket avtalet blivit förlängt. I samband med att avtalet förlängs uppdateras currenddate med avtalets nya slutdatum.

Fi2lease_noticedate (Handbok: Datum då avtalet har sagts upp)
Datum då avtalet sades upp. fi2lease_currenddate uppdateras med eventuellt nytt slutdatum.

Fi2lease_terminateddate (Handbok: Datum då avtalet verkligen upphör)
Datum då avtalet upphörde eller upphör, ska sättas så fort detta datum är känt.