fi2express

Föreningen har tagit fram verktyget fi2express för att underlätta din utveckling mot fi2xml. fi2express är dels ett programmeringsverktyg som använder sig av utvecklade fi2-scheman för att skapa meddelanden, dels en komponent som krävs för att använda applikationer utvecklade av fi2.

Med fi2express listkomponent kan du hämta klass- och värdelistor som samlingar. Dessa kan sedan användas för att fylla listor eller menyer, för att hämta rubriker för koder, eller för att kontrollera att en klass finns i listan.

Teknik

fi2Express är ett utvecklingsverktyg för .NET-miljö, som förenklar hanteringen och tolkningen av fi2xml-meddelanden. Med fi2Express sparar du mycket tid och får alltid korrekta fi2xml-meddelanden. Verktyget består av en objektmodell för fi2xml-meddelanden, metoder för att öppna och spara meddelanden, och ett verktyg för att granska och stämma av data mot fi2:s klass- och värdelistor. fi2Express är kompatibelt med Microsoft.NET version 2.0 och senare, och kan användas oavsett programmeringsspråk. Komponenterna innehåller beskrivningar av element och attribut från den officiella dokumentationen av fi2xml. fi2Express används som en komponent i de flesta utvecklade applikationerna. För att kunna använda dessa applikationer krävs att organisationen har en giltig licens av fi2Express.

Varför fi2Express? 

 • Du hanterar din information direkt istället för genom krånglig xml-kodning vilket sparar mycket tid i projektet.
 • Automatisk kvalitetssäkring genom att fi2xml-filer som sparas med fi2Express alltid blir ”rätt”. 
 • Koden blir mer överskådlig och lättläst
 • Supporten omfattar både fi2Express och fi2xml
 • Enkel hantering av fi2xml:s klass- och värdelistor
 • Alltid up-to-date med utvecklingen i fi2xml.
 • Upprepningsbara objekt hanteras som listor (List<>)
 • Objektstyperna deklareras på ett ställe för samtliga meddelanden
 • Färdiga funktioner för ladda/spara xml-filer. Möjlighet att spara till antingen fil eller ström.
 • Förenklade klassnamn
 • Utökade konstruktorer som tar in värden finns på de flesta objekt
 • Klass/värde-listor kan hämtas ner från webben
 • Validering av klass/värdelistvärden
 • Ändringar i fi2-standarden uppdateras fortlöpande
 • Hjälpfunktioner utvecklas fortlöpande
 • Möjlighet att läsa in äldre fi2-meddelanden (filen tolkas mot nya fi2schemat)

 

Beställ här

Exempelkod för fi2express

Skapa ett fastighetsmeddelande

Dim msg As New Propertymessage()

'SKAPA MEDDELANDEHUVUD
With msg.Messageheader
   .Messagedate = Now
   .Messagecount = 1
   .Messagetask.Verb = New [Class]("ACKNOWLEDGE")
   .Messagetask.Noun = New [Class]("ACTIVITY")
End With

' SKAPA VY Dim vy As New PropertyView006() msg.Messagedata.ViewList.Add(vy)

'LÄGG TILL FASTIGHET
Dim p As New [Property] p.IdAttribute = "ID123"
p.Ids.Add("7150", "Fastighetsid", "IB")
p.SysIds.Add("7150", "Systemid", "IB") p.Names.Add("P1")
msg.Messagedata.DataList.Properties.Add(p)

Dim vi As ViewItem = vy.ViewItems.Add(p)

'LÄGG TILL BYGGNAD
Dim s As New [Structure]
s.IdAttribute = "ID000004"
s.Ids.Add("1", "Byggnadsid", "IB")
s.SysIds.Add("1", "Systemid", "IB")
msg.Messagedata.DataList.Structures.Add(s)

vi = vi.ViewItems.Add(s)

' LÄGG TILL VÅNING
Dim f As Floor = msg.Messagedata.DataList.Floors.Add()
f.IdAttribute = "ID000004"
f.Ids.Add("123", "Planid", "IB")
f.SysIds.Add("123", "Systemid", "IB")

vi = vi.ViewItems.Add(f)

'LÄGG TILL UTRYMME 1
Dim sp As Space = New Akej.Fi2express.Space
sp.IdAttribute = "ID000006"
sp.Ids.Add("100", "Utrymmesid", "IB")
sp.SysIds.Add("100", "Systemid", "IB")
sp.Classes.Add("NA")
sp.Name = "GR"
sp.Usage = New [Class]("NA")

' UTRYMMESAREA
sp.Areas.Add("BTA", 197.87, "kvm")
sp.Areas.Add("BRA", 197.87, "kvm")

msg.Messagedata.DataList.Spaces.Add(sp)

'LÄGG TILL UTRYMME 2
sp = msg.Messagedata.DataList.Spaces.Add() sp.IdAttribute = "ID000019"
sp.Ids.Add("101", "Byggnadsid", "IB")
sp.SysIds.Add("101", "Systemid", "IB")
sp.Classes.Add("NA")
sp.Name = "N"
sp.Name = "N2"
sp.Usage = New [Class]("NA")

' UTYMMESAREA
sp.Areas.Add("BTA", 28.99, "kvm")
sp.Areas.Add("BRA", 28.99, "kvm")

'SPARA MEDDELANDET TILL FIL
msg.Save("c:\view006.xml")

Läsa in ett fastighetsmeddelande

Dim pm As Propertymessage = Propertymessage.Load("c:\view006.xml")

fi2express länkar

Har du frågor kan du kontakta 

Jan-Anders Jönsson: jaj@bimalliance.se 070-552 43 33

För mer info/beställning, klicka här