Digitala informationsleveranser till förvaltning

Digitala informationsleveranser till förvaltning innehåller regelverket för utväxling av information, informationsleveranser, mellan parter och system i förvaltningsprocessen. Informationsmängder paketeras till leveranser som utväxlas mellan processens parter.

Läs mer: