Leveransspecifikation


Du ställer krav på informationsleveransens omfattning och innehåll i en 

leveransspecifikation. Denna specifikation kan sedan användas vid olika tillfällen (bilaga i upphandling etc.)
  • Det finns en standard för hur dessa leveransspecifikationer skall se ut. Vill Du läsa mer om anvisningar för informationsleveranser klickar Du här.
  • Vill Du se vilka leveransspecifikationer som redan är gjorda? Klicka här.
  • Vill Du göra en leveransspecifikation själv. Då ger vi Dig en applikation som skapar leveransspecifikationer i fi2xml. Ladda hem applikationen här.
  • Du kanske tycker att detta verkar för krångligt? Du får Du hjälp att göra Dina leveransspecifikationer här.
  • Om Du vill lära Dig mer om informationsleveranser finns en webb-kurs. Klicka här.