Förvaltning

Behov av informationsleveranser är stort även under förvaltningsskedet. Olika system kommunicerar dagligen. För att ge Dig möjlighet att kvalitetssäkra denna kommunikation hjälper vi Dig att definiera informationsleveranser (kommunikation mellan system) i form av informationsinnehåll och format. 

  • Aktuella leveranstillfällen (ex vis underhåll/hyror etc)? Klicka här
  • Vilken information vill jag ha? Leveransspecifikationer - klicka här.
  • Hjälp vid upphandling. Informationsleveranser i upphandlingen av system. Vill Du ha hjälp vid upphandling - klicka här.