Upphandlingsmallar system

I dagens komplicerade informationssamhälle är det viktigt att försäkra sig att informationen kan flöda obrutet.

fi2 förvaltningsinformation har därför upprättat mallar för upphandling av datasystem fsom ger Dig möjlighet att säkerställa en hög kvalitet på informationsflödet till och från det system som Du står i begrepp att upphandla.
Läs mer här