Produktion


Under hela produktionens gång sker en mängd informationsleveranser mellan olika aktörer. Det är då viktigt att Du i förhand beskriver vilken information som ska levereras - när och i vilken form.

Vi hjälper Dig här att säkerställa att denna information kan användas i kommande processer och system ända fram till och med att byggnaden tagits i drift.

  • Aktuella leveranstillfällen (ex vis relationshandlingar, förvaltningshandlingar etc)? Klicka här
  • Vilken information vill jag ha? Vi hjälper Dig att göra Dina leveransspecifikationer. Klicka här
  • Hjälp vid upphandling. Informationsleveranser i upphandlingen av entreprenader. Hjälp vid upphandlingen. Klicka här