Projektering


Med verksamhetsbeskrivningar, utrymmesprogram mm som utgångspunkt startar projektering av ombyggnad eller nybyggnad.

Under hela projekteringsprocessens gång sker en mängd informationsleveranser mellan olika aktörer. Det är då viktigt att Du i förhand beskriver vilken information som ska levereras och i vilken form.

Vi hjälper Dig här att säkerställa att denna information kan användas i kommande processer och system ända fram till och med att byggnaden tagits i drift.

  • Aktuella leveranstillfällen (ex vis bygglovshandlingar etc)? Klicka här
  • Vilken information vill jag ha?  Leveransspecifikationer - Klicka här.
  • Hjälp vid upphandling. Informationsleveranser i upphandlingen av konsulter - Klicka här.
  • Anpassa cad-systemVill Du hjälpa Dina konsulter att anpassa sina cad-system? Systemleverantörer har rutiner som anpassar systemen efter Dina krav. Läs mer här.