Systemstöd

Nu finns fullt systemstöd för informationsleveranser.

Steg 1 Gör leveransspecifikation
    * Vill Du göra en egen leveransspecifikation? Vi ger Dig stöd. Klicka här.
    * Vill Du använda färdiga leveransspecifikationer. Klicka här.
Steg 2 Systeminställning
    * Vill Du ge Din projektör hjälp att ställa in cad-system enligt Dina önskemål om 
    informationsleveranser? Få hjälp genom att Klicka här.
Steg 3 Projektera
    * Nu kan projektering ske enligt Dina krav. Vill Du ha hjälp med manual enligt BH90 del 8? 
    Klicka här
Steg 4 Informationsleverans
    * Leverantören (projektören) gör sin leverans enligt Din leveransspecifikation. Vill Du veta vilka
     system som har detta systemstöd? Klicka här
Steg 5 Förvaltningssystem
    * Nu kan informationen läsas in i förvaltningssystemet (efter en kvalitetskontroll). Vill Du veta vilka system som har detta systemstöd? Klicka här.