Verktyg cadsystem

Leverantörer av cad-system hjälper Dig att automatiskt uppdatera och anpassa cad-system så att objekt (ex vis fönster, utrymmen etc) ges de egenskaper som Du vill ha information om.
Så här går det till:
  1. Du skapar Dina  leveransspecifikationer (se länk)
  2. fi2 förvaltningsinformation publicerar dessa på fi2.se
  3. Cad-systemleverantören läser in Dina krav och anpassar projektörens cad-system.
  4. Projektören kan nu ge de olika objekten rätt egenskaper
  5. Projektören kan leverera rätt information i det standardiserade format (fi2xml) som Ditt förvaltningssystem kan läsa in.
  6. Övrig information levereras i de format som du har specificerat (pdf etc)
Här är en lista på de Cad-systemleverantörer som idag kan erbjuda dessa hjälpmedel: