Listeditor beskrivning

Listeditorn är ett program framtaget av BIM Alliance för att kunna skapa och uppdatera de olika typer av listor som används inom fi2-xml. Alla medlemmar kan använda verktyget för att skapa listor, men för publicering hos fi2 krävs att filerna går igenom fi2-support och tekniskt råd. Det finns även ett antal "fi2-gemensamma" listor som sköts och administreras av föreningen.

Snabbstartsguide, skapa lista
 1. Installera och starta senaste versionen av listeditorn via länken "ladda ner" i menyn, eller "klicka här".
 2. Generera ett unikt id för listan enligt "regelverk benämning fi2-listor".
  1. Välj först kundkod som äger listan (Publisher ID). För att söka fram en kod i listan, skriv in söksträng och välj sedan önskad kundkod.
  2. Ange värdelistans id (Value List ID), i normalfallet ange 001 för första listan och öka sedan serien för varje lista.
  3. Ange versions id på listan (Version ID), ange 001 för första version och öka sedan serien för varje publicerad version.
  4. (för att generera ett icke standardiserat fi2-id, bocka i "Custom identity" och ange Identity manuellt.)
 3. Ange Name, Date, Description och Author/Company under fliken "Class List Properties" enligt regelverket ovan.
 4. Ange om noderna i listan ska "konkateneras" för hirearkiska listor, dvs. sammanfoga koderna i trädstrukturen så att nedersta nivån även innehåller koderna för de överliggande koderna.
 5. Högerklicka på "Class List" till vänster i fönstret, välj "Create Node" för att skapa en ny klasskod. 
  1. Upprepa proceduren för att generera flera kodvärden.
   Notera att listan är hierarkisk och att varje kod skapas under den nod som är markerad.
 6. För varje nod, ange: Code (klasskod/värdekod), Name och med fördel Description (beskrivning kodvärde)
  1. För värdelistor bör datatyp för angivna värden specificeras, dessa hämtas från den gemensamma fi2-listan CA000_004_004
  2. Ange om koden ska exporteras/visas vid export samt eventuell avgränsare för konkatenerade noder genom att kryssa i "Include in export" samt fylla i tecken för "Separator for childnodes" under "Export settings". OBS, detta måste ställas in för varje nod som frångår standardvärdena "ja" och "punkt".
 7. För att referera till annan lista, använd först fliken "Class References", ange där namn, id och adress för refererad lista.
  1. För varje kod som ska refereras, leta upp "References", välj den lista som ska refereras till (namn enligt ovan), ange det kodvärde i den refererade listan som ska användas i textboxen till höger om vald lista.
 8. Spara listan som en classxml-fil och skicka till föreningen/projektet för godkännande och publicering via funktionen "Publish list.." under File menyn..
  Observera att föreningen tar ut en kostnad för att publicera listor, läs mer om detta här: