Arbetslistor informationsleveranser

Generella publicerade fi2-listor

Ja,Nej,Odef: /classlist/CA000_019_001.xml
Filformat för informationsleveranser: /classlist/CA000_020_001.xml
Jämförelser: /classlist/CA000_021_001.xml
Klassificering av informationsmängd enligt BH90, del8: /classlist/CA000_022_001.xml
Metadatauppsättning Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer enligt "Bilaga 3 tillämpningsanvisning version 2011:FFi:/projectlist/Informationsleveranser/CA000_023_003.xml
Metadatauppsättning enligt metadata.se som bygger på ISO 82045-2: /classlist/CA000_024_001.xml
Metadatauppsättning enligt metadata.se som bygger på ISO 82045-2 samt http://www.metadata.se/documents/dh_metadatarek_2010.pdf  /Informationsleveranser/VA000_007_003.xml (Senast kompletterad med referensid + xpath enligt sida 43)

Brandklass: /classlist/CA000_015_001.xml
Ljudisolering: /classlist/CA000_016_001.xml

RS-specifika

Funktionskoder RS: /classlist/CD001_001_002.xml
Klassificering byggdelar (ifc) /classlist/CD001_002_001.xml
Rumsnummer: /classlist/CD001_003_001.xml
Stängningsanordning: /classlist/CD001_004_001.xml
Tillgänglighet: /classlist/CD001_005_001.xml
Utrymningsväg: /classlist/CD001_006_001.xml
Specifikation av kontrollobjekt i leveransspecifikation: /classlist/CD001_007_001.xml

Värdelistor Leveransmeddelandet (RS)
Frivillig metadata för leveransmeddeladet: /valuelist/VD001_006_001.xml

Värdelistor för propertysets: (RS)
Utrymme: /valuelist/VD001_001_002.xml
Vägg: /valuelist/VD001_002_001.xml
Dörr: /valuelist/VD001_003_001.xml
Fönster /valuelist/VD001_004_001.xml