Publicering av listor

För att få en lista publicerad på BIM Alliance hemsida så måste den godkännas av tekniskt råd. För att beställa publicering av en lista, se: http://www.bimalliance.se/produkter_och_tjanster/bestallningar