Regelverk för identifiering av klass- och värdelistor

Tekniska rådet

Regelverk för identifiering av klass- och värdelistor

Samtliga klass- och värdelistor som publiceras för användning inom fi2xml skall tilldelas en unik identifikation med följande utseende:

TYYYY_XXX_ZZZ

Med följande betydelse:

T Avgör typ av dokument. Godtagbara värden är C för klasslista, V för värdelista samt U för usagelista.

YYYY Identifikation av utgivaren (fi2 identitet) av klass- eller värdelistan. Medlemmar i föreningen tilldelas en sådan identifikation i samband med medlemskapets påbörjande. Övriga aktörer kan ansöka till föreningen om en sådan identifikation. Nollutfyllt tre positioner

XXX Löpnummer av utgivarens klass- eller värdelista inom användningsområden. Tilldelas av utgivaren.

ZZZ Versionsnummer av dokument. Nollutfyllt tre positioner

Samtliga koder skall versaler, alfanumeriska texter.

Struktur Fi2 identitet (identifikation av utgivaren)

(se klasslista CA000_000_001 för publicerade identifikationskoder)

AYYY Föreningen
BYYY Fastighetsägare
CYYY Kommuner
DYYY Landsting
EYYY Myndigheter
FYYY Föreningar
GYYY Konsulter
HYYY Förvaltningsentreprenörer
IYYY Systemleverantörer
JYYY Byggentreprenör
KYYY Energileverantörer
LYYY Utbildning
MXXX Tillverkningsindustri
XXXX Övriga