Startguide informationsöverföring via fi2xml

För att kunna använda fi2-xml som överföringsformat finns ett antal krav som ska uppfyllas. 

Först och främst måste någon form av programvara, helst certifierad kunna skapa exportfiler. Programvaran är leverantörsspecifik och beror på vilket system exporten sker ifrån.
Se exempel på programvaror här:

Sen måste det finnas en mottagare som kan läsa informationen. 
Överföringen kan göras i ett antal olika nivåer, allt från överföring av ett enkelt objekt, t.ex. utrymme, till överföring av t.ex. ett helt fastighetssystem.

För att denna informationsöverföring ska vara möjligt krävs följande grundläggande krav i samtliga tillämpningar och scenarion:

 • Kunskap om hur informationen i xml-filen ska lagras (oftast står leverantören för detta)
 • fi2listor som specificerar hur och vilken information som kan skickas. 
  • Klasslistor för att klassificera vissa fastställda egenskaper som skickas
  • Värdelistor för att bestämma vilka ytterligare anpassade egenskaper som ska kunna skickas
  • Eventuella usagelistor för att tala om vilka identifikationssystem som används

I de flesta fall hjälper leverantörerna av system till att "mappa" data till rätt ställe i xml-filen, det som kunden behöver göra är då att ställa krav på vilken information som ska exporteras, samt att skapa och publicera listorna som krävs.

Vilka listor som krävs är helt beroende på vilka informationsmängder/tillämpning det handlar om.

Förslag till arbetsgång för att göra en fi2xml-baserad informationsöverföring.

 1. Gå igenom sin information och ta fram krav på vad som ska läsas över (leveransspecifikation enligt tillämpningsanvisning, bilaga 3,4,5)
 2. Kontakta leverantör av exportverktyg och komma fram till vilka listor som krävs
 3. Skapa och publicera listor (Listeditor)
  1. Namnge listan enligt regelverket "Regelverk för identifiering av klass- och värdelistor"
  2. Skapa de koder och beskrivningar som krävs
  3. Spara listan
  4. Beställ publicering av listan via "File/Publish list..."

  5. Ett nytt mail med listan bifogad öppnas, fyll i information och skicka för att göra en beställning. För info kring beställningar se: http://www.bimalliance.se/verktyg-och-stoed/bestaell-produkter/

Notera! I gratisversionen av Listeditorn kan man skapa sin lista och beställa publicering hos BIM Alliance, men inte publicera den på egen hemsida. För publicering av lista på egen hemsida krävs en speciell licens. (kontakta BIM Alliance för mer info)